SrTiO3 钛酸锶单晶基片

产品名称: SrTiO3 钛酸锶单晶基片
      晶向:<111>
      尺寸:10x10x0.3mm
      表面:双面抛光
      表面粗糙度:<=5A
      数量:20片
出货时间: 2010年2月21日
客户名称:中国科学院物理研究所 王老师
SrTiO3 <100> 1sp 25pcs

产品名称: SrTiO3 钛酸锶单晶基片
      晶向:<100>
      尺寸:10x10x0.5mm
      表面:单面抛光
      表面粗糙度:<=5A
      数量:25片
出货时间: 2010年3月10日
客户名称:国外客户
MgO <100> 1sp 100pcs

产品名称: MgO 氧化镁单晶基片
      晶向:<100>
      尺寸:10x10x0.5 mm
      表面:单面抛光
      表面粗糙度:<=5A
      数量:100片
出货时间: 2010年3月10日
客户名称:国外客户
Ba0.7Sr0.3TiO3 陶瓷靶材

产品名称: Ba0.7Sr0.3TiO3 陶瓷靶材
      纯度:99.99%
      尺寸:dia2" x 0.188" mm
      表面:细磨
      致密度:>=80%
      数量:1片
出货时间: 2010年3月9日
客户名称:国外客户
1 2 >